Vårt arbeid for å skape en enklere skolehverdag for alle elever og studenter

Min Mentor AS sin historie begynte i 2005. En del av menneskene bak nåværende Min Mentor AS startet arbeidet med å lage den første nettsiden for leksehjelp i Norge – Privatundervisningen AS.

Nettsiden samlet ikke bare mentorer fra hele Norge, men hadde en funksjonalitet som langt forut sin tid, med en nettbutikk der man kunne bestille leksehjelp hos ulike privatundervisere i de største byene i Norge – tidligere kunne privatlærere kun nås ved hjelp av anbefalinger, annonser i nærmeste avis og lignede.

Privatundervisningen AS hadde fokus på kvalitet og på å tilby de ypperste av erfarne mentorer innen alle fag på grunnskole, vgs og universitet/høyskole.

I selskapet hadde mentorene alltid de beste betingelser og vi kunne tilby den beste undervisning noe som sikrer forutsigbarhet og at barnet kunne bli bistått med den over flere år.

Vi hadde fokus på å ha den beste tilfredsheten – både hos mentorer og hos våre kunder.

Nettløsningene ble utviklet over flere år slik at både kunder og mentorer fikk en sømløs tilrettelegging mot en sikker og effektiv fysisk privatundervisning.

Selv om vi hadde lagt opp til mulighet for fjernundervisning på nettsidene allerede på den tiden, var ikke markedet modent for slik videoundervisning.

En del av teamet bak Privatundervisningen AS begynte i 2019 å vurdere å bruke sin erfaring til en unik plattform for digital undervisning. Teamet fikk etter hvert med seg de ypperste teknologene, pedagogene, økonomene og juristene til å utvikle en helt applikasjon - i verdenssammenheng.

Applikasjonen samler tilbydere av privatundervisning innen alle fag på grunnskole, VGS og Høyskole.

Selskapet har som mål å opprettholde den høye kvaliteten på våre mentorer gjennom å tilby markedets beste betingelser og et skreddersydd system, som gjør at mentorene ikke behøver å fokusere på annet enn å levere en best mulig undervisning for de enkelte elever og studenter.

Gjennom vår unike nettløsning kan elever og studenter over hele landet få tilgang til bærekraftig leksehjelp.

Etter år med omfattende forberedelser og utvikling er vi nå stolte av å presentere en helautomatisert leksehjelp-plattform der lærere kan bestilles «on demand» – altså like enkelt som du bestiller en drosje gjennom Uber.